calbee thailnad logo calbee thailnad logo

ข้อมูลบริษัท

บริษัทคาลบี้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 ที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

      ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทมีจุดมุ่งหมาย เบื้องต้นเพื่อเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บริษัทมุ่งมั่นผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหาร รสชาติเป็นเลิศและราคาไม่แพง

      บริษัทคาลบี้ได้ทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ จากทั้งบนบกและทะเล ทั่วทุกแห่งบนโลก เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบครันด้วยสารอาหาร โดยยังให้ความสำคัญในเรื่องของรสชาติ ทั้งนี้ เป็นเพราะการวิจัยอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ในด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

calbee thailand company profile

      คาลบี้จึงได้สร้างโรงงานผลิตอาหารขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โรงงานดังกล่าวได้ นำเอาเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทันสมัยที่สุดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูงสุด

      สำหรับชื่อของบริษัทคาลบี้ (Calbee) คำว่า “CAL” มีเสียงพร้องมาจากคำว่าแคลเซียม “Calcium” ในภาษาอังกฤษ และคำว่า “bee” มาจากคำว่าวิตามินบี 1 “Vitamin B1” จึงเป็นที่เด่นชัดว่า ชื่อของบริษัทฯ บอกความหมายเป็นนัย ถึงเจตนารมย์อันมุ่งมั่นของคาลบี้ ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่อุดมด้วยคุณค่าจากธรรมชาติ

      ในประเทศเอเชีย คุณค่าของสารอาหารของอาหารที่บริโภคเข้าไป ยังอยู่ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนา คาลบี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตการบริโภคอาหารของชาวเอเชีย จากเพียงเพื่อรับประทาน ไปสู่การบริโภคที่ได้คุณค่าพร้อมความสนุกสนาน นับเป็นรูปแบบแนวคิดก้าวหน้าสำหรับบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายในอุตสาหกรรมอาหาร

      ประวัติบริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด บริษัทคาลบี้ ธนาวัธน์ จำกัด หรือชื่อย่อว่า “CTC” เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Calbee Foods Co., ltd. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทธนาวัธน์ อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2523

      บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้า “คาลบี้” โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ ประกอบด้วย ข้าวเกรียบกุ้ง ยี่ห้อ “คาลบี้”, ขนมขบเคี้ยวมันฝรั่ง ยี่ห้อ “แจ๊กซ์”, “แจ๊กซ์มิกซ์”, ขนมขบเคี้ยวถั่วลันเตา ยี่ห้อ “บันบัน” และขนมขบเคี้ยวผสมมันเทศ ยี่ห้อ “โดเรมี” นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังเป็นผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย อีกด้วย

      บริษัท ฯ อุทิศและทุ่มเทเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและรสชาติเป็นเลิศ เพื่อผู้บริโภค ตามพันธกิจของบริษัทแม่ที่ว่า “มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคทั่วโลก”

ก่อตั้ง : 15 มกราคม พ.ศ.2523

ทุนจดทะเบียน : 123.4 ล้านบาท

จำนวนพนักงาน : 513 (ปี 2564)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในประเทศ

- ข้าวเกรียบกุ้ง ตราคาลบี้

- มันฝรั่งเท่งทอดกรอบ ตราแจ๊กซ์

- ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ ตราคาลบี้ บัน บัน

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จำหน่ายในต่างประเทศ

- ข้าวเกรียบกุ้ง

- ขนมขบเคี้ยวถั่วลันเตา

- ขนมขบเคี้ยวมันฝรั่ง

พื้นที่บริษัท : 24 ไร่ (38,400 ตารางเมตร)


ที่ตั้งโรงงาน : 258 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทร : 66(0)2-324-0033-7

แฟกซ์ : 66(0)2-709-4052


สำนักงานใหญ่ : 3195/9 ชั้น 4 อาคารวิบูลย์ธานี (ตึก Esso) ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทร : 66(0)2-665-6220

แฟกซ์ : 66(0)2-665-6221