"เพียงสะสมโค้ดในซองข้าวเกรียบกุ้ง Calbee รุ่นโปรโมชั่นตั๋วหนัง แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ใบ"