calbee thailnad logo calbee thailnad logo
calbee ebisen original

แจ็กซ์มิกซ์

ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ (อเมริกันเฟรนซ์ฟราย)

ขนาด

14 กรัม. / 55 กรัม.

แจ็กซ์มิกซ์

ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ

(อเมริกันเฟรนซ์ฟราย)

ขนาด

14 กรัม. / 55 กรัม.

calbee ebisen original

©2019 Calbee Tanawat Co .,Ltd