calbee thailnad logo calbee thailnad logo
calbee ebisen original

แจ็กซ์มิกซ์

ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ (รสโนริสาหร่าย)

ขนาด

14 กรัม. / 55 กรัม.

แจ็กซ์มิกซ์

ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ

(รสโนริสาหร่าย)

ขนาด

14 กรัม. / 55 กรัม.

calbee ebisen original