calbee thailnad logo calbee thailnad logo
calbee ebisen original

แจ็กซ์มิกซ์

ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ (รสยำแซ่บ)

ขนาด

50 กรัม.มีจำหน่ายที่:

แจ็กซ์มิกซ์

ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ

(รสยำแซ่บ)

ขนาด

50 กรัม.มีจำหน่ายที่:

calbee ebisen original